สั่งอาหารทางโทรศัทพ์กับพนักงาน

สั่งผ่านเว็บไซต์
1. ดูเมนูอาหารโดยกดที่ปุ่ม ดูเมนู และ สั่งอาหาร
2. ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ ที่อยู่ในการจัดส่ง
3. ระบุ